Regler / Loggbok

Tilsyn - Regelværk - Loggbok

I Norge må bare Statens Jernbanetilsyn godkjenne fornøyelsesinnretninger.

De krever at det er en loggbok som må være tilgjengelig på dansk, norsk eller svensk sammen med dokumentasjonen på hoppeslottet.

Vi sender deg derfor loggbok når du bestiller et hoppeslott hos Inflatom ApS
Det må suppleres med produktbekreftelsen som sendes sammen med det nye hoppeslottet.

Les mer om norske regler for godkjenning av fritidsutstyr på Statens jernbanetilsyn hjemmeside.

Last ned Jernbanetilsynets veileder om sikkerhetsstyringssystem

trykk på knappen nedenfor for å laste ned vår eksempelloggbok

Logbog Eksempel