Sikkerhetsinstruksjoner

Tilsyn med fornøyelsene

 

Det er et krav at det er tilsyn med fornøyelsen ved bruk. Hvis det ikke er mulighet for tilsyn, må fornøyelsen stenges.

Tilsynspersonen må være fylt minimum 16 år, for personer mellom 16 og 18 år må det foreligge en skriftlig fullmakt fra foreldre/verge, denne skal oppbevares sammen med tilsynsboken for fornøyelsesapparatet, samt forsikringspapirer. Disse skal alltid være tilgjengelige for offentlige myndigheter eller akkrediteringsselskaper ved bruk av fornøyelsen.

Tilsynspersonen må ha på seg klær som gjør at man vet at det er snakk om en tilsynsperson, dette kan f.eks. være en refleksvest i sterke farger eller lignende.

Tilsynspersonalet må utnevnes av arrangementets arrangør, og det er arrangørens ansvar at tilsynspersonalet er kjent med sikkerhetsreglene, og sørger for at det er opplæring i betjeningen, samt krav til tilsynet av fornøyelsen.

Tilsynspersonalets ansvarsområder

 • Kontroll av at fornøyelseapparatet er i orden og uten feil og mangler.
 • Sikre at fornøyelsen er forsvarlig festet til underlaget.
 • Sikre at brukerne ikke har på sko ved bruk av fornøyelsen
 • Passe på at det ikke medbringes is, mat- og drikkevarer i fornøyelsen
 • Passe på at det maksimale antallet av samtidige brukere overholdes i henhold til forskriftene.
 • Passe på at den maksimale høyden overholdes i henhold til forskriftene.
 • Tilsynspersonalet har ansvaret for at det er trygg adgang opp og ned av fornøyelsen.
 • Inn- /utganger må holdes fri for hindringer.
 • Ingen må henge på sidevegger eller overliggere
 • Man bør også fordele brukerne etter størrelse og alder
 • Passe på at det ikke forekommer vill lek, saltoer, slosskamper m.m. i fornøyelsen
 • Fornøyelsen må umiddelbart avsluttes i tilfelle regn og kraftig vind, samt plutselige vindkast.
 • Fornøyelsen må umiddelbart avsluttes i tilfelle skader på fornøyelsen i form av f.eks. sprekker eller lignende.
 • Fornøyelsen må umiddelbart avsluttes i tilfelle strømbrudd eller feil med viften. 

Ankerpunkter

Fornøyelsen må festes til underlaget med plugger.
Pluggene skal slås i jorden i en vinkel på 30-45° pekende bort fra hoppeslottet.
Vær oppmerksom på at pluggene ikke må stå mer enn maksimalt 25 mm. over jorden når de er slått ned.

Forankring af hoppeborg

 

 

 

 

 

 

 

Ved bruk av fornøyelsen på fast underlag eller inne, må fornøyelsen festes med f.eks. sandsekker satt fast til enhetens ankerpunkter.

 

Viften

Viften må plasseres minimum 1,2 meter fra en side med vegger og minimum 2,5 meter fra en åpen side.

 

Sikkerhetsområde rundt enheten

Det må være et friområde på minimum 1,8 m fra en side med vegger og minimum 3,5 meter fra en åpen side.

Unntak må bare skje hvis enheten står nært en solid vegg, f.eks. en bygning. 
Det er et krav om at veggen må være minimum 2 meter høyere enn den høyeste plattformen på enheten (med mindre enheten har tak)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høyde på brukere

 

Brukere av enheten må ikke være høyere enn enhetens vegger.
Vegger på minimum 1,8 meter passer for alle brukere

Ved plattformer på mer enn 3 meters høyde, må veggene være min. 1,25 ganger brukerens høyde

Hovedregelen for brukerhøyde og antall brukere ihht. størrelse på hoppeslottet er:

 • < 1,2 meter: 1 m² hoppeslott pr. person
 • 1,2 - 1,6 meter: 2 m² hoppeslott pr. person
 • > 1,6 meter: 3 m² hopeslott pr. person

Et hoppeslott på 25 m² kan derfor ha følgende antall brukere:

 • Brukere under 1,2 m: 25 personer
 • Brukere på 1,2 - 1,6 m: 12 personer
 • Brukere over 1,6 m: 8 personer